30 kwietnia 2021r. nasza szkoła zgłosiła się do udziału w projekcie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty orgaznizowanego dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem SP! SERCE i POMOC.

SP - to więcej niż szkoła podstawowa!

 

29 września 2023r. pani Dyrektor Danuta Gorczyca odebrała z rąk pani Kurator Małgorzaty Rauch certyfikat drugiego stopnia w projekcie SP! SERCE i POMOC