Minister Edukacji i Nauki ustanowił przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę” w którym bierzemy udział.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W przedsięwzięciu weźmie udział 95 uczniów z naszej szkoły. Będą zorganizowane dwie wycieczki. Uczniowie klasy 4a i 5b pojadą w Góry Świętokrzyskie. Odwiedzą Święty Krzyż i zamek Królewski w Chęcinach. Klasy 2a, 2b i 2c zwiedzą Kopalnię soli w Wieliczce i odbędą spacer po historycznym mieście Kraków.