Alicja Mazur ucz. kl. 5b ZDOBYWCZYNIĄ I MIEJSCA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Plastycznym

 

   Alicja Mazur, uczennica klasy 5b zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie „Artystyczny przeWODNIK”, zorganizowanym przez Biuro Prewencji KGP wspólnie z partnerem - Fundacją PZU, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". Pracę wykonała w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyk” w Nisku.  

   Uroczyste wręczenie dyplomu oraz nagrody, nadesłanej z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie, odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku. W imieniu Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Roberta Kumora, nagrodę przekazali Alicji - Komendant Powiatowej Policji w Nisku nadkom. Dariusz Szybiak oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz.

   Zwycięska praca 11-letniej artystki prezentowała wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą, pomysłowo zanotowane na żaglach miniaturowych łódek z papieru.

                                                                                                        Gratulujemy Alicji i życzmy dalszych sukcesów!

Link do strony z dnia wręczenia nagrody:

 https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-nisko/wydarzenia/106477,Zdobywczyni-I-miejsca-w-ogolnopolskim-konkursie-odebrala-nagrode.html