Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Początek roku szkolnego

4 września 2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2, 3 listopada 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 stycznia 2024r.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2024r.

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 maja - 16 maja 2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja 2024r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024r.

Wakacje

22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.