10 stycznia 1995 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły na osiedlu 1000-lecia, którego zadaniem było udzielanie pomocy w realizacji inwestycji. W IV kwartale 1995r. rozpoczęto budowę budynku naszej szkoły i sali gimnastycznej. 21 września 1996 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową szkołę oraz "kamienia" z ewangelicznej Góry Przemienienia podarowanego przez ks. Mariana Balickiego, jako symbolu oczekiwań od tej nowej szkoły.

We wrześniu 1999 roku przekazano do użytku 16 sal dydaktycznych, bibliotekę i świetlicę. Pozostała do wykończenia jeszcze 1/3 budynku i budowa sali gimnastycznej (były tylko jej fundamenty) 

1 września 1999 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej 5 w Nisku.

Dyrektorem szkoły została mgr Danuta Gorczyca. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem Tadeuszem Peszkiem, przedstawiciel województwa - wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego Wiktor Stasiak i przedstawiciel Kuratorium Oświaty Barbara Wieczorek.  Ceremonii otwarcia towarzyszyła Msza Święta odprawiana na szkolnym korytarzu (z powodu deszczu) przez ks. Mariana Balickiego proboszcza niżańskiej parafii. Modlił się On z wszystkimi o moc i łaskę Bożą dla wszystkich zgromadzonych, szczególnie dla pierwszaków. Potem nastąpiło poświęcenie szkoły i krzyży.

Następnym punktem programu był występ artystyczny uczniów. Symboliczne przecięcie wstęgi przez panią dyrektor Danutę Gorczycę zakończyło ceremonię otwarcia szkoły.

Szkoła posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i windę.

W nowej szkole rozpoczęło naukę 616 dzieci z klas I-IV. Nauka prowadzona była na dwie zmiany.

    Funkcję wicedyrektora szkoły zaczęły pełnić:

- mgr Barbara Byra

- mgr Anna Pracoń

    W dniach 11 i 12 października 1999 roku odbyło się pierwsze w tej szkole "Pasowanie na ucznia klasy pierwszej". Pani dyrektor symbolicznym położeniem ołówka na ramieniu wprowadziła pierwszaków w społeczność uczniowską.

     Przez cały okres budowy szkoły miasto i jego mieszkańcy mogli liczyć na pomoc Małoletniaków. Dlatego społeczność niżańska uznała, że Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 będzie nosić imię Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich. W ten sposób upamiętnione zostało historyczne znaczenie Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich Nr 3 działającej w Nisku w latach 1932-39.

    Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej odbyła się ( tu kliknij >>) 6 maja 2000r.

punktor

UCHWAŁA Nr XI/142/99 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku  imienia Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich.( tu kliknij >>)

punktor

UCHWAŁA Nr XXX/221/2000 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku  ( tu kliknij >>)

punktor

Akt nadania honorowego znaku 12 małopolskiego pułku komunikacyjnego ziemi niżańskiej ( tu kliknij >>)

    W tym czasie trwały jeszcze prace budowlane na terenie przyszłego gimnazjum.

 1 września 2000 roku stał się historyczną datą w dziejach Gimnazjum Nr 2 w Nisku. (tu kliknij >>)Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się już w nowym gmachu przy ul. Tysiąclecia.

    Gimnazjum powstało w 1999 roku. Początkowo 140 gimnazjalistów korzystało z gościnności Szkoły Podstawowej Nr 1 i uczyło się jak dawniej w budynku przy ul. Słowackiego 1.

Dyrektorem Gimnazjum Nr 2 była od 1999 do grudnia 2000r. mgr Anna Świdzińska.

    Od 15 grudnia 2000 roku do 1 września 2003 roku funkcję dyrektora gimnazjum pełniła  mgr Małgorzata Samek. Od 1 września 2001 roku do  1 września 2003 roku z-cą dyrektora była  mgr Anna Lesiczka.

    8 czerwca 2001 roku obchodziliśmy I rocznicę nadania imienia szkole podstawowej. Gośćmi honorowymi byli absolwenci Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich, przedstawiciele Kuratorium, władz miejskich i Jednostki Wojskowej w Nisku. Wszystkich zgromadzonych powitała pani dyrektor Danuta Gorczyca.  

    Uczniowie pod kierunkiem p. B. Byry i p. G. Sobczak przedstawili piękny program poetycko - muzyczny "Ojczyzno ma".

    Końcem 2001 roku wybudowano salę gimnastyczną w stanie surowym, zamkniętym.

Z roku na rok w naszej szkole zaczęło się robić coraz ciaśniej. Nauka odbywała się na 3 zmiany - od 7:30 do 17:55.

1 września 2003 roku PSP Nr 5 i Gimnazjum Nr 2 połączone zostało w Zespół Szkół Nr2 w Nisku.

    Dyrektorem szkoły został mgr Tadeusz Frączek, funkcję zastępcy powierzył mgr Danucie Gorczycy (PSP Nr 5) i mgr Grażynie Sobczak (Gimnazjum Nr 2).

17. 06 2004 roku nasza szkoła otrzymała od Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej (OFEK) pracownię komputerową dla szkoły podstawowej (s.21-PSP5).   

    Od września 2004 roku funkcję wicedyrektora (PSP Nr 5) pełni  mgr Janusz Bis. Liczba oddziałów w szkole maleje. Są tylko 3 klasy pierwsze. W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole jest oddział przedszkolny kl.0a i 0b.

13 maja 2005 r. obchodziliśmy Piątą Rocznicę nadania imienia szkole. (więcej>>)

       18 czerwca 2007 r. i 17 czerwca 2008 roku otrzymaliśmy nowe pracownie komputerowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla szkoły gimnazjalnej (s.31-gimnazjum) oraz (s.22G- gimnazjum).

    Nasza szkoła jest wyposażona ponadto w dwa Internetowe Centra Multimedialne (ICM), znajdujące się w bibliotekach szkolnych. Od jesieni 2007 r. trwała budowa boiska wielofunkcyjnego (więcej>>)

 6 czerwca 2008 r. odbyło się przy naszej szkole otwarcie boiska wielofunkcyjnego w ramach akcji "Blisko Boisko" (więcej>>).

    Od 1 września 2008 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 pełni mgr Danuta Gorczyca. Wicedyrektorami zostają: mgr Alicja Stelmach i mgr Aleksander Gajda. W szkole podstawowej uczy się obecnie 385 uczniów a w gimnazjum 254.

    Od 1 września 2009 roku wicedyrektorami są: mgr Alicja Stelmach i mgr Piotr Warchoł. Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2009/2010 (więcej>>)

 6 maja 2010 r. minęła 10. rocznica nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku imienia Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich. Z tej okazji młodzież naszej szkoły wzięła udział we mszy świętej, a później w uroczystym apelu, podczas którego zaprezentowała montaż słowno-muzyczny przypominający historię patrona. Uroczystościom przewodniczyła pani dyrektor Danuta Gorczyca (więcej>>). Zdjęcia z uroczystości.

Uczennice naszej szkoły Agnieszka Borowiec i Agnieszka Drygaś otrzymały tytuł laureata konkursu humanistycznego (więcej>>).

W roku szkolnym 2010/2011 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko w uznaniu osiągnięć edukacyjnych nagrodził dwóch absolwentów gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Nisko, przyznając tytuł „Najlepszego Absolwenta Gimnazjum”. Tytuł ten otrzymała Katarzyna Drygaś absolwentka naszego Gimnazjum Nr 2. W dowód uznania otrzymała pamiątkową statuetkę „Absolwenta”, list gratulacyjny oraz nagrodę książkową (więcej>>).

 Od września 2012 roku w naszej szkole dyrektorem naszej szkoły jest mgr Danuta Gorczyca zaś wicedyrektorem mgr Alicja Stelmach. W listopadzie 2012 roku nasza szkoła otrzymała sprzęt komputerowy  w ramach projektu Cyfrowa Szkoła. Dzięki niemu tak wyglądały lekcje .

30 kwietnia 2013 roku nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” (więcej>>>).

W latach 2013-2014  została wyremontowana elewacja naszej szkoły .  W 6 maja 2014 r. minęła 14. rocznica nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku imienia Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich. Z tej okazji młodzież naszej szkoły wzięła udział w uroczystym apelu.  Święto Szkoły stało się okazją do oddania inwestycji: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” (więcej>>)

W 2019 roku opuściły naszą szkołę ostatnie roczniki klas gimnazjalnych oraz pierwszy rocznik klas ósmych (więcej>>).

  2 września 2019r powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w NiskuW skład Zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku i Przedszkole nr 3 w Nisku. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, w tym 1 oddział dla dzieci 6-letnich, 1 oddział dla dzieci 5 letnich oraz 1 oddział dla najmłodszych dzieci 3-4 letnich. 2 września 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku zostaje uruchomiona nowoczesna kuchnia ze stołówką.

    Od 1 września 2021 roku drugim wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Urszula KarkutW Przedszkolu nr 3 funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych.

Od września 2022 roku uczniowie naszej szkoły korzystają ze sprzętu otrzymanego z projektu "Laboratoria Przyszłości".

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku utworzona została wirtualna strzelnica. Wirtualna strzelnica w TVP3 Rzeszów- relacja

 W marcu 2023 roku nasi uczniowie rozpoczęli lekcje informatyki w nowej pracowni komputerowej w s.200 finansowanej z Funduszy Norweskich. Jest ona wyposażona w 16 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielskie. Białe stoliki, wygodne zielone krzesełka i nowy sprzęt komputerowy o wysokim standardzie sprawiły wszystkim dużo radości. 

Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych i międzyszkolnych.  Chcemy, by młodzież czuła się związana ze szkołą, rozwijała swoje zainteresowania i prezentowała swój dorobek.

Beata Śnieżek