"Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje". - św. Jan Paweł II

We wtorek 19 grudnia miał miejsce finał akcji pomocowej „Razem na Święta”. Dzięki hojności i zaangażowaniu naszych uczniów i ich rodzin, w tegorocznej zbiórce darów udało się zebrać wiele potrzebnych artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych. Wszystkie one zostały przekazane na ręce pani dyrektor Domu Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus" w Rudniku nad Sanem - siostrze Irminie Butowskiej.

W imieniu całej kadry DD oraz jego wychowanków składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i … DO ZOBACZENIA za rok.