30 kwietnia 2021r. nasza szkoła zgłosiła się do udziału w projekcie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty orgaznizowanego dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem SP! SERCE i POMOC.

SP - to więcej niż szkoła podstawowa!

   Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście z III do IV klasy w zakresie, m.in.: organizacji pracy, metod, wymagań i oczekiwań, zasad oceniania, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci. Główny cel to wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych. 
  Partnerami projektu są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Przejście z etapu ucznia klasy III do etapu ucznia klasy IV wymaga łagodnego wprowadzenia dziecka w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia.
   Nazwa projektu SP! SERCE i POMOC akcentuje przede wszystkim empatyczne zauważenie tej sytuacji (serce), zrozumienie jej i podjęcie adekwatnych działań (pomoc) przez nauczycieli uczących w klasie IV. Chcemy ułatwić adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej nie tylko uczniowi, ale także jego rodzicom.

29 września 2021r. pani Dyrektor Danuta Gorczyca odebrała z rąk pani Kurator Małgorzaty Rauch wstępną Akredytację uczestnictwa szkoły w projekcie SP! SERCE i POMOC