W Szkolnym Konkursie Mitologicznym „ Nić Ariadny...", którego celem było m.in.  rozbudzanie szacunku do języka polskiego i historii oraz  sprawdzenie znajomości mitów greckich i wiedzy na temat kultury starożytnej Grecji, uczestniczyli uczniowie z klas piątych.

Najwyższe wyniki osiągnęli:

Maja Kotuła 71 pkt

Alicja Warchoł 70 pkt

Jakub Nicałek 64 pkt

Wszystkim uczestnikom gratulujemy

E.Kasperek, B.Filiks