HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
  • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Uczniowie klas 8 przychodzą  do szkoły 24, 25, 26 maja do godz.8.45.

Przynoszą ze sobą 2 czarne długopisy, na egzamin z matematyki jeszcze linijkę

Istnieje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.  Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze.

Więcej informacji o egzaminie na stronie OKE