22 czerwca 2023r.

Klasy ósme godz. 17.00


23 czerwca 2023r.

8.00- Msza św. dla uczniów kl 4-8
9.00- Zakończenie roku dla klas 4-7 w WYKUSZU, później w salach lekcyjnych:

4a-s.113
4b-s.206
5a-s.210
5b-s.201
6a-s.205
6b-s.210
7a-s.212
7b-s.207


9.00- Msza św. dla uczniów kl 1-3
10.00- Zakończenie roku dla klas 1-3 w salach lekcyjnych:

1a-s.105
1b-s.100
1c-s. 106
2a-s.109

2b-s.108
3a-s.102
3b-s.103
3c-s.101


16.00- Zakończenie roku szkolnego - pożegnanie sześciolatków w WYKUSZU