UCHWAŁA Nr XI/142/99
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 30 sierpnia 1999r.

w sprawie nadania
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku
 imienia Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich.

 

 


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
/Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./

 


Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

Mając na uwadze historyczne znaczenie
Szkoły Podoficerskiej Nr 3 Piechoty dla Małoletnich działającej w Nisku
w latach 1932 – 1939
nadaje się Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku
utworzonej uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/90/99 z dnia 25 marca 1999r.
imię Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich.

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                           Dominik Kłosowski