Uroczystość nadania  szkole podstawowej     

imienia "Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich"

  6 maja 2000r. 
 

    W uroczystości tej wzięło udział wielu zaproszonych gości. Miłą niespodzianką dla wszystkich była obecność licznej, ponad trzydziestoosobowej grupy Małoletniaków, których mottem od lat było „Bogu, Ojczyźnie i Honorowi zawsze wierni”.

    Wśród nich byli: por. Mikołaj Fedorowicz,  por. Jan Okrutny, por. Eugeniusz Para, por. Tadeusz Lechman, gen.bryg. Włodzimierz Kopijkowski - prezes Zarządu Środowiska Małoletniaków, por. Marian Dacki z najstarszego rocznika wychowanków szkoły, por Stefan Sęk mieszkaniec Niska, por. Marian Łoziński, który to bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 1939 roku zmuszony był jako 17 letni chłopak trafić do 38. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich i walczyć w obronie Przemyśla, a następnie brać udział w akcji  „Burza”. Ponadto zaszczycili nas swoją obecnością: Stanisław Prokopiuk, Bolesław Chmurzyński, Zygmunt Kaszubowski, Jan Kupiński, Edward Para, Stanisław Szymonik.

         Na uroczystość przyjechali też parlamentarzyści: Janina Sagatowska i Dariusz Kłeczek. Byli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, wojewody i kuratorium oraz wojska, policji, urzędów i instytucji powiatowych i miejskich. W uroczystości brali udział również radni z powiatu miasta i gminy oraz burmistrz Ulanowa Andrzej Bąk i burmistrz Rudnika n. Sanem Waldemar Grochowski. Były także delegacje ze wszystkich szkół niżańskich.

    Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.00 Mszą Św. odprawianą przez ks. Dziekana Mariana Balickiego z udziałem ks. Kapelana Piotra Sroki i ks. Henryka Krzyżanowskiego.

    Po powitaniu zebranych przez burmistrza Tadeusza Peszka wystąpił  przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Kłosowski i odczytał akt nadania Publicznej Szkole Nr 5 w Nisku imienia Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich oraz przedstawił uchwałę w sprawie nadania sztandaru ufundowanego przez Środowisko Wychowanków byłej SPP dla Małoletnich nr 3.

    Sztandar został poświecony przez księdza dziekana , a następnie wręczony dyrektorowi szkoły Danucie Gorczycy.

Małoletniacy przekazali również jako dar do szkolnej Izby Pamięci urny z ziemią z pól bitewnych: Westerplatte-wrzesień 1939, Kock- październik 1939, Rąblów- maj 1944, Siekierki nad Odrą - kwiecień 1945, Warszawa - 1939, Gruszka k. Radoszyc - wrzesień 1944, Urville Langannerie.

    Następnie została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa umieszczona obok wejścia do szkoły. Tablicę tą ufundowali również Małoletniacy. Autorem projektu sztandaru i tablicy pamiątkowej był por. Mikołaj Fedorowicz. Większość kosztów związanych z tą inicjatywą poniósł wraz ze swoją rodziną por. Jan Okrutny oraz por. Eugeniusz Para i por. Tadeusz Lechman.

    Miłym akcentem było również wręczenie pani dyrektor Danucie Gorczycy pamiątkowej plakiety przez płk. Józefa Lewosińskiego – dowódcę 12. Małopolskiego Pułku Komunikacyjnego Ziemi Niżańskiej.

Na koniec wszyscy wysłuchali programu artystycznego przygotowanego przez uczniów i zwiedzili szkołę. Po południu zaś Małoletniacy oraz goście spotkali się na pikniku zorganizowanym na terenie strzelnicy w Malcach.

    W czasie tego spotkania odbyły się zawody strzeleckie o puchar dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Najlepszym w strzelaniu okazał się senator Dariusz Kłeczek, który zdobył puchar. Drugie miejsce zajął nauczyciel Piotr Wojtaś, a trzecie wiceburmistrz Władysław Pracoń.

    7 maja w niedzielę na pamiątkę nadania imienia szkole Małoletniacy zasadzili drzewka na skwerze przed budynkiem szkoły.