Inauguracja nowego roku szkolnego 2000/2001

dla uczniów Gimnazjum  Nr 2 w Nisku w nowym gmachu przy ul. Tysiąclecia.

    Uroczystość zapoczątkowała Msza Św. na terenie szkoły odprawiana przez ks. Dariusza Komierzyńskiego

.

 Uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz liczni goście, a wśród nich:

Przew. Rady Powiatu Janusz Nawrocki, przew. Rady Miejskiej Dominik Kłosowski, Burmistrz gminy i miasta inż. Tadeusz Peszek, Wiceburmistrz – mgr inż. Władysław Pracoń, Dyrektor firmy TARBUD – Marek Ziobroń, przew. Rady Rodziców- Edward Sekulski, Prezes Z. Odziału ZNP w Nisku- mgr Czesława Stańko, Dyrektor PSP Nr 5 - mgr Danuta Gorczyca, Dyrektorzy pozostałych szkół z terenu miasta i gminy, radni, inspektorzy nadzoru budowlanego i wiele innych osób.

    Następnie miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi w nowo oddanej szkole min. przez panią dyrektor szkoły Annę Świdzińską oraz przez najlepszego w nauce ucznia Grzegorza Cagarę.

    Uroczystość otwarcia Gimnazjum Nr 2 zakończyła się skromnym spotkaniem towarzyskim.

Beata Śnieżek