10. rocznica nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku

 imienia Podoficerskiej SzkoŁy Piechoty dla MaŁoletnich

6 maja 2010 roku

Msza Św. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nisku

 

Poczet sztandarowy

 

Powitanie wszystkich przez naszą p. dyrektor Danutę Gorczycę i przemówienia zaproszonych gości.

Wiersze i piosenki w wykonaniu naszych uczniów.

 

Występ chóru szkolnego

 

Wystawa medali i odznaczeń wojskowych, portrety młodych podoficerów, pamiątkowe fotografie z uroczystego nadania imienia naszej szkole, wręczenia sztandaru oraz otrzymania ziemi z miejsc pamięci.

Gazetka okolicznościowa

 

Zdjęcia wykonali: Joanna Stefaniuk, Krzysztof Bylicki,

                oraz Beata Śnieżek, Barbara Gancarz, Ewa Kasperek

 

Beata Śnieżek