„Małoletni, Małoletni, lecz dojrzali ponad wiek,

są nam wzorem, jak z honorem iść w XXI wiek...”

 

6 maja 2010 r. minęła 10. rocznica nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku imienia Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich. Z tej okazji młodzież naszej szkoły wzięła udział we mszy świętej, a później w uroczystym apelu, podczas którego zaprezentowała montaż słowno-muzyczny przypominający historię patrona. Uroczystościom przewodniczyła pani dyrektor Danuta Gorczyca. Był to ważny dzień w historii naszej szkoły.

Piękne wiersze, patriotyczne pieśni przypomniały nam  żołnierski los Małoletniaków. To, co dla nas jest historią, dla nich było rzeczywistością. Wielu z nich, na ołtarzu Ojczyzny złożyło swoją młodość.

 

„ Warto się czasem zasłuchać

w wiatru granie,

bieg historii, pokoleń przemijanie.

 

Dziś ojczyzny uczyć się trzeba

w pochyleniu nad kołyską dziecka.

Żeby dzieci od zła uchronić  i nauczyć prawości serca.

 

Żeby słowo

„tak” i „nie”

nie znaczyło jednocześnie.

 

Żeby szczęście

w posiadaniu

nie zamknęło się boleśnie.

 

Żeby wolność

w „róbta co chceta”

nie została zamieniona.

 

To jesteśmy winni tym,

co przyjdą po nas”.

 

Uroczystość  rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego  i  „ Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru szkolnego. Na widowni zasiedli przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy, dowódcy jednostki wojskowej, dyrektorzy szkół, placówek kultury, przedstawiciele biur poselskich, samorządowcy.

Wiele ciepłych słów, wspaniałych życzeń uświetniło naszą uroczystość. Wszyscy wspominali szlachetne wartości, które pielęgnowali bohaterowie tamtych dni.

 My również przechodząc ulicami naszego miasta, będziemy pamiętać, że  w tym miejscu kilkunastoletni chłopcy zdobywali pierwsze umiejętności wojskowe i stąd w 1939 r. zostali rzuceni w wir najstraszniejszej z wojen. Walczyli tam, gdzie toczył się bój o Polskę. Walczyli i działali zgodnie z maksymą Małoletniaków: „ Bogu, Ojczyźnie i Honorowi zawsze wierni”.

W holu szkoły można było obejrzeć wystawę medali i odznaczeń wojskowych, portrety młodych podoficerów, pamiątkowe fotografie z uroczystego nadania imienia naszej szkole, wręczenia sztandaru oraz otrzymania ziemi z miejsc pamięci.

Uroczystość przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nisku pod opieką: p. Grażyny Sobczak, p. Małgorzaty Marchut, p. Ewy Dziechciarz.

Piękną dekorację i wystawę pamiątek otrzymanych od Małoletnich zorganizowały: p. Ewa Bajek i p. Barbara Gancarz przy współpracy p. Zofii Krygier, p. Ewy Kasperek.

Zaproszeni goście otrzymali wydaną na pamiątkę jubileuszu gazetkę okolicznościową informującą o historii szkoły, szczególnych osiągnięciach uczniów i nauczycieli. Nad układem tekstów i grafiką czuwały panie Ewa Bajek i Beata Śnieżek.

 

Gratulacje i życzenia przysłali:

 „Małoletniacy”: Tadeusz Lechman, Stefan Sęk, Włodzimierz Kopijkowski, Zygmunt Kaszubowski

Posłowie na Sejm RP: Renata Butryn, Antoni Błądek

 

Obecni na uroczystości:

Teresa Sułkowska – wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko

Władysław Pracoń – starosta niżański

Eugeniusz Trzuskot – przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Stępień – dowódca Jednostki Wojskowej w Nisku

Krzysztof Sobczak -  dowódca Jednostki Wojskowej w Nisku

Edward Horoszko – dyrektor NCK „Sokół” w Nisku

Józef Graniczny – radny

Jerzy Stelmach – dyrektor LO w Nisku

Grażyna Habigier-Pipska – dyrektor RCEZ w Nisku

Renata Partyka – dyrektor Gimnazjum nr 1 w Nisku

Beata Żak – dyrektor PSP w Racławicach

Danuta Skwarek – dyrektor PSP nr 4 w Podwolinie

Jan Szuba – dyrektor ZS w Zarzeczu

Małgorzata Hołysz – dyrektor PSP z Odziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli

Krystyna Rębisz – przewodnicząca Komisji Oświaty w Nisku

Alicja Krawiec – kierownik ZOEASiP w Nisku

Halina Wołos – naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia UM w Stalowej Woli

Emerytowani nauczyciele: Maria Ratajczak, Anna Świdzińska, Maria   Frączek, Krystyna Tryka, Aleksander Gajda

Przewodniczący Rady Rodziców w 2000r. - Henryk Drelich

Przedstawiciele prasy: Stanisław Węgrzynowicz i Janusz Ogiński

 

W czasie uroczystości pani dyrektor Danuta Gorczyca wręczyła nagrody laureatom Konkursu Wiedzy o Podoficerskiej Szkole Piechoty dla Małoletnich. Nagrody otrzymali: Dagmara Czarnota IVa, Michał Fronc VIa, Oliwia Marciniec Vc.