PIĄTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE

"Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich"

13 maja 2005 roku.

    Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 900 Mszą Św. w kościele M.B. Fatimskiej do którego wyruszyliśmy wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły (na zdjęciu Agnieszka Sabat, Karol Chojnacki i Magdalena Nikiel)

Mszę Św. koncelebrował ks. dziekan dr Marian Balicki.

 

O godzinie 1000 rozpoczęła się w naszej szkole uroczysta akademia.

Pan dyrektor Tadeusz Frączek serdecznie powitał przybyłych gości:

  punktor

Absolwenta Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich p. Stefana Sęka

  punktor

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko p. Mariusza Kowalika

  punktor

Dowódcę 3 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego płk Krzysztofa Sobczaka

  punktor

Dyrektorów szkół

  punktor

Przedstawicieli władz samorządowych

  punktor

Radę Rodziców

  punktor

Nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku

  punktor

Rodziców

  punktor

Młodzież naszej szkoły, która kultywuje wspaniałe tradycje swoich imienników.

Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Nisko p. Mariusz Kowalika i przekazał na ręce p. dyrektora list gratulacyjny .

 

 

Potem zabrał głos dowódca 3 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego płk Krzysztof Sobczak, który również przekazał list gratulacyjny z okazji 5 rocznicy nadania imienia szkole.

    Otrzymaliśmy również dwa listy od p. Edwarda Pary płk w stanie spoczynku i p. Zygmunta Kaszubowskiego dawnych Małoletniaków z podziękowaniami za zaproszenie na uroczystość i z gorącymi życzeniami dla wszystkich. Panowie z wielką przykrością powiadomili nas, że z powodu bardzo złego zdrowia nie mogą brać udziału w uroczystości.

    W naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o Podoficerskiej Szkole Piechoty dla Małoletnich w Nisku (wyniki>>). Uczestnikom przyznano nagrody ufundowane przez Absolwentów tej szkoły. Nagrody wręczał uczniom przedstawiciel absolwentów p. Stefan Sęk

    Następnie p. Stefan Sęk opowiedział wszystkim o szkole, wojnie i walkach Małoletniaków.

Tak wyglądała część artystyczna przygotowana przez p. Grażynę Sobczak, p. Alicję Stelmach, p. Ewę Ciepielowską, p. Ewę de Ville Piotrowską

  punktor

występ chóru szkolnego

  punktor

występ taneczny uczniów

  punktor

występ naszych gimnazjalistek

Część artystyczna wszystkim bardzo się podobała i wzbudziła ogólny entuzjazm.

 

Beata Śnieżek